Prolactin

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

7K7601

Názov produktu

ARCHITECT Prolactin Controls
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

7K7610

Názov produktu

ARCHITECT Prolactin Reagent Kit
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

7K7625