Total T3

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARCHITECT Total T3 Calibrators
Balenie: 2 x 4 ml

Skupina metód

Tyreoidálna diagnostika

Obj. č.

7K6402

Názov produktu

Skupina metód

Tyreoidálna diagnostika

Obj. č.

7K6450

Názov produktu

ARCHITECT Total T3 Reagent Kit
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Tyreoidálna diagnostika

Obj. č.

7K6427