HSV-1 IgG

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

Alinity HSV-1 IgG Calibrators
Balenie: 1 x 3 ml

Skupina metód

Iné vírusové ochorenia

Obj. č.

4W2001

Názov produktu

Alinity HSV-1 IgG Controls
Balenie: 2 x 8 ml

Skupina metód

Iné vírusové ochorenia

Obj. č.

4W2010

Názov produktu

Alinity HSV-1 IgG Reagent Kit
Balenie: 2 x 100 testov

Skupina metód

Iné vírusové ochorenia

Obj. č.

4W2025

Názov produktu

Alinity HSV-1 IgG Reagent Kit
Balenie: 2 x 500 testov

Skupina metód

Iné vírusové ochorenia

Obj. č.

4W2035