UCH-L2

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ALINITY I UCH-L1 CTRL WW
Balenie: 6 x 3 ml

Skupina metód

Špecifické proteíny

Obj. č.

4W1910