Alinity hq

ALINITY H-SERIES HEMCAL (4U7302)

Kalibrátor z plnej krvi používaný na kalibráciu systémov Alinity h-series. Kalibračné hodnoty sú uvedené pre leukocyty (WBC), erytrocyty (RBC), hemoglobín (HGB), stredný objem erytrocytu (MCV), trombocyty (PLT) a stredný objem trombocytov (MPV)

INFORMÁCIE O TOMTO PRODUKTE

Objednávací kód: 4U7302
Balenie: 2 x 3 ml
Počet testov:
Cena za kus: - €
Späť na prehľad produktov