ARCHITECT c16000, c8000, c4000

SD MULTIG DOA MC NEG CAL (3L4305)

Pre kalibráciu metód na stanovenie zneužívaných drog: amfetamínu / methamfetamínu, barbiturátov, benzodiazepínov, kanabinoidov, metabolitov kokaínu, extázi, methadonu, fencyklidínu, propoxyfénu a opiátov v ľudskom moči

INFORMÁCIE O TOMTO PRODUKTE

Objednávací kód: 3L4305
Balenie: 1 x 25 ml
Počet testov:
Cena za kus: - €
Späť na prehľad produktov

Metóda: Cocaine, Phencyclidine, Amphetamine/Methamphetamine, Opiates, Barbiturates, Methadone, Benzodiazepines, Propoxyphene, Ecstasy, Cannabinoids

Súhrn produktov súvisiacich s touto metódou.

Názov produktu Obj. č.

Názov produktu

SD MULTIG DOA MC NEG CAL
Balenie: 1 x 25 ml

Obj. č.

3L4305