ICT

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ICT Serum Calibrator
Balenie: H 5 x 10 ml; L 5 x 10 ml

Skupina metód

Elektrolyty Na+, K+, Cl-

Obj. č.

1E4604

Názov produktu

ICT Urine Calibrator
Balenie: H 5 x 10 ml; L 5 x 10 ml

Skupina metód

Elektrolyty Na+, K+, Cl-

Obj. č.

1E4703

Elektrolyty Na+, K+, Cl-

Zoznam ďalších metód, ktoré patria do tejto skupiny metód.

Zobraziť všetky metódy z tejto platformy