Chagas

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC CHAGAS CAL
Balenie: 1 x 4 ml

Skupina metód

Iná bakteriálne ochorenie

Obj. č.

2P2501

Názov produktu

ARC CHAGAS CTL
Balenie: 2 x 8 ml

Skupina metód

Iná bakteriálne ochorenie

Obj. č.

2P2510

Názov produktu

ARC CHAGAS RGT 100 TEST
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Iná bakteriálne ochorenie

Obj. č.

2P2525

Iná bakteriálne ochorenie

Zoznam ďalších metód, ktoré patria do tejto skupiny metód.

Zobraziť všetky metódy z tejto platformy