Total β-hCG

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC TOT BHCG CTL
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

7K7810

Názov produktu

ARC TOT BHCG RGT 100 TEST
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

7K7825

Názov produktu

ARC TOT BHCG RGT 2000 TEST
Balenie: 4 x 500 testov

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

7K7830

Názov produktu

ARC TOT BHCG RGT 500 TEST
Balenie: 500 testov

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

7K7835

Názov produktu

ARC TOTAL BHCG CAL
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

7K7801