LH

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ALINITY I LH 1200T
Balenie: 2 x 600 testov

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

7P9130

Názov produktu

ALINITY I LH 200T
Balenie: 2 x 100 testov

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

7P9120

Názov produktu

ALINITY I LH CAL
Balenie: 6 x 3 ml

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

7P9101