Total T4

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

Alinity Total T4 Calibrators
Balenie: 6 x 3 ml

Skupina metód

Tyreoidálna diagnostika

Obj. č.

7P9501

Názov produktu

Alinity Total T4 Controls
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Tyreoidálna diagnostika

Obj. č.

7P9510

Názov produktu

Alinity Total T4 Reagent Kit
Balenie: 2 x 100 testov

Skupina metód

Tyreoidálna diagnostika

Obj. č.

7P9520

Názov produktu

Alinity Total T4 Reagent Kit NEW 1200
Balenie: 2 x 600 testov

Skupina metód

Tyreoidálna diagnostika

Obj. č.

7P9530