HIV Ag/Ab Combo

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC HIV COMBO CAL
Balenie: 1 x 4 ml

Skupina metód

Retrovírusy

Obj. č.

4J2703

Názov produktu

ARC HIV COMBO CTL
Balenie: 4 x 8 ml

Skupina metód

Retrovírusy

Obj. č.

4J2712

Názov produktu

ARC HIV COMBO RGT 100TEST
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Retrovírusy

Obj. č.

4J2727

Retrovírusy

Zoznam ďalších metód, ktoré patria do tejto skupiny metód.

Zobraziť všetky metódy z tejto platformy