rHTLV-I/II

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

Skupina metód

Retrovírusy

Obj. č.

6L6101

Názov produktu

ARCHITECT rHTLV-I/II Controls
Balenie: 2 x 8 ml

Skupina metód

Retrovírusy

Obj. č.

6L6110

Názov produktu

ARCHITECT rHTLV-I/II Reagent Kit
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Retrovírusy

Obj. č.

6L6125

Retrovírusy

Zoznam ďalších metód, ktoré patria do tejto skupiny metód.

Zobraziť všetky metódy z tejto platformy