rHTLV-I/II

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC RHTLV I/II CAL
Balenie: 1 x 4 ml

Skupina metód

Retrovírusy

Obj. č.

6L6101

Názov produktu

ARC RHTLV I/II CTL
Balenie: 2 x 8 ml

Skupina metód

Retrovírusy

Obj. č.

6L6110

Názov produktu

ARC RHTLV I/II RGT 100 TEST
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Retrovírusy

Obj. č.

6L6125

Retrovírusy

Zoznam ďalších metód, ktoré patria do tejto skupiny metód.

Zobraziť všetky metódy z tejto platformy