Methotrexate

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC METHOTREXATE CAL
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Monitorovanie liekov

Obj. č.

2P4901

Názov produktu

ARC METHOTREXATE CTL
Balenie: 4 x 8 ml

Skupina metód

Monitorovanie liekov

Obj. č.

2P4910

Názov produktu

ARC METHOTREXATE CTL XR
Balenie: 2 x 8 ml

Skupina metód

Monitorovanie liekov

Obj. č.

2P4915

Názov produktu

ARC METHOTREXATE Reagent kit
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Monitorovanie liekov

Obj. č.

2P4925

Názov produktu

Skupina metód

Monitorovanie liekov

Obj. č.

2P4927