Cyclosporine

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC CYCLO WB PRECIP RGT
Balenie: 1x 12,3 ml; 1 x 45 ml

Skupina metód

Monitorovanie liekov

Obj. č.

1L7555

Názov produktu

ARCHITECT Cyclosporine Calibrators
Balenie: 1 x 9 ml; 5 x 4,5 ml

Skupina metód

Monitorovanie liekov

Obj. č.

3R3001

Názov produktu

Skupina metód

Monitorovanie liekov

Obj. č.

3R3025