HBsAg

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC HBSAG CAL QUANT 6PT
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Hepatitídy

Obj. č.

3M6102

Názov produktu

ARC HBSAG CTL
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Hepatitídy

Obj. č.

6C3610

Názov produktu

ARC HBSAG MAN DIL
Balenie: 100 ml

Skupina metód

Hepatitídy

Obj. č.

6C3640

Názov produktu

ARC HBSAG RGT 100T QN A/D
Balenie: 1 x 6,6 ml; 1 x 5,9 ml; 1 x 7,6 ml

Skupina metód

Hepatitídy

Obj. č.

6C3643

Názov produktu

ARC HBSAG RGT 400T QN A/D
Balenie: 4 x 6,6 ml; 4 x 5,9 ml; 4 x 7,6 ml

Skupina metód

Hepatitídy

Obj. č.

6C3644