Anti-HBs

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC ANTI-HBS CAL RF
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Hepatitídy

Obj. č.

7C1803

Názov produktu

ARC ANTI-HBS CTL RF
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Hepatitídy

Obj. č.

7C1813

Názov produktu

ARC ANTI-HBS RGT 100T A/D
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Hepatitídy

Obj. č.

7C1841

Názov produktu

ARC ANTI-HBS RGT 100T RF
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Hepatitídy

Obj. č.

7C1829

Názov produktu

ARC ANTI-HBS SPEC DILUENT
Balenie: 100 ml

Skupina metód

Hepatitídy

Obj. č.

7C1840