Anti-HCV

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC ANTI HCV CAL RFII
Balenie: 1 x 4 ml

Skupina metód

Hepatitídy

Obj. č.

6C3702

Názov produktu

ARC ANTI HCV CALIBRATOR
Balenie: 1 x 4 ml

Skupina metód

Hepatitídy

Obj. č.

6C3701

Názov produktu

ARC ANTI HCV CONTROL
Balenie: 2 x 8 ml

Skupina metód

Hepatitídy

Obj. č.

6C3710

Názov produktu

ARC ANTI HCV CTRL RFII
Balenie: 2 x 8 ml

Skupina metód

Hepatitídy

Obj. č.

6C3715

Názov produktu

ARC ANTI HCV RF RGT 100 TEST
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Hepatitídy

Obj. č.

6C3727

Názov produktu

ARC ANTI HCV RGT 100 RFII
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Hepatitídy

Obj. č.

6C3728