Iron

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

Architect Iron 2 Reagent Kit
Balenie: 4 x 125 testov

Skupina metód

Substráty a metabolity

Obj. č.

4T0220

Názov produktu

Architect Iron 2 Reagent Kit
Balenie: 4 x 310 testov

Skupina metód

Substráty a metabolity

Obj. č.

4T0230

Názov produktu

Iron
Balenie: 3 x 88 ml R1; 3 x 11 ml R2

Skupina metód

Substráty a metabolity

Obj. č.

6K9530

Názov produktu

Iron
Balenie: 10 x 88 ml R1; 10 x 11 ml R2

Skupina metód

Substráty a metabolity

Obj. č.

6K9541