ClinChem kalibrátory - substráty a metabolity

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

Clinical Chemistry Calibrator
Balenie: 4 x 3 ml

Skupina metód

Substráty a metabolity

Obj. č.

6K3010

Názov produktu

Skupina metód

Substráty a metabolity

Obj. č.

4V1501

Názov produktu

Liquid Bilirubin Calibrator
Balenie: 6 x 5 ml

Skupina metód

Substráty a metabolity

Obj. č.

1E6605

Názov produktu

Multiconstituent Calibrator
Balenie: 3 x 5 ml

Skupina metód

Substráty a metabolity

Obj. č.

1E6506

Názov produktu

Urine/CSF Protein Calibrator
Balenie: 5 x 5 ml

Skupina metód

Substráty a metabolity

Obj. č.

1E7103