Cholesterol

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

CC ULTRA HDL
Balenie: 4 x 84 ml R1; 4 x 32 ml R2

Skupina metód

Substráty a metabolity

Obj. č.

3K3322

Názov produktu

Cholesterol
Balenie: 4 x 800 testov

Skupina metód

Substráty a metabolity

Obj. č.

4S9230

Názov produktu

Cholesterol
Balenie: 4 x 250 testov

Skupina metód

Substráty a metabolity

Obj. č.

4S9220

Názov produktu

Cholesterol
Balenie: 10 x 84 ml R1

Skupina metód

Substráty a metabolity

Obj. č.

7D6222