TSH

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC TSH CAL
Balenie: 2 x 4 ml

Skupina metód

Tyreoidálna diagnostika

Obj. č.

7K6201

Názov produktu

ARC TSH CTL
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Tyreoidálna diagnostika

Obj. č.

7K6210

Názov produktu

ARC TSH RGT 100 TEST
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Tyreoidálna diagnostika

Obj. č.

7K6225