Anti-Tg

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC ANTI TG CAL
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Tyreoidálna diagnostika

Obj. č.

2K4601

Názov produktu

ARC ANTI TG CTL
Balenie: 2 x 4 ml

Skupina metód

Tyreoidálna diagnostika

Obj. č.

2K4610

Názov produktu

ARC ANTI TG RGT 100 TEST
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Tyreoidálna diagnostika

Obj. č.

2K4625

Názov produktu

ARC ANTI TG RGT 400 TEST
Balenie: 4 x 100 testov

Skupina metód

Tyreoidálna diagnostika

Obj. č.

2K4620