Anti-TPO

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC ANTI TPO CAL
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Tyreoidálna diagnostika

Obj. č.

2K4701

Názov produktu

ARC ANTI TPO CTL
Balenie: 2 x 4 ml

Skupina metód

Tyreoidálna diagnostika

Obj. č.

2K4710

Názov produktu

ARC ANTI TPO RGT 100 TEST
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Tyreoidálna diagnostika

Obj. č.

2K4725

Názov produktu

ARC ANTI TPO RGT 400 TEST
Balenie: 4 x 100 testov

Skupina metód

Tyreoidálna diagnostika

Obj. č.

2K4720