HSV-1 IgG

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

Architect HSV-1 IgG Calibrator
Balenie: 1 x 4 ml

Skupina metód

Iné vírusové ochorenia

Obj. č.

4U5901

Názov produktu

Architect HSV-1 IgG Controls
Balenie: 2 x 8 ml

Skupina metód

Iné vírusové ochorenia

Obj. č.

4U5910

Názov produktu

Architect HSV-1 IgG Reagent kit
Balenie: 1 x 100 testov

Skupina metód

Iné vírusové ochorenia

Obj. č.

4U5925