EBV EBNA IGG

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC EBV EBNA-1 IGG 100 TEST
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Iné vírusové ochorenia

Obj. č.

3P6725

Názov produktu

ARC EBV EBNA-1 IGG CAL
Balenie: 2 x 4 ml

Skupina metód

Iné vírusové ochorenia

Obj. č.

3P6701

Názov produktu

ARC EBV EBNA-1 IGG CONTROLS
Balenie: 2 x 8 ml

Skupina metód

Iné vírusové ochorenia

Obj. č.

3P6710