SARS-CoV-2 IgM

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

Skupina metód

Iné vírusové ochorenia

Obj. č.

6R8702

Názov produktu

Skupina metód

Iné vírusové ochorenia

Obj. č.

6R8712

Názov produktu

Skupina metód

Iné vírusové ochorenia

Obj. č.

6R8722