EBV VCA IGM

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

Skupina metód

Iné vírusové ochorenia

Obj. č.

3P6601

Názov produktu

ARCHITECT EBV VCA IgM Controls
Balenie: 2 x 8 ml

Skupina metód

Iné vírusové ochorenia

Obj. č.

3P6610

Názov produktu

ARCHITECT EBV VCA IgM Reagent Kit
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Iné vírusové ochorenia

Obj. č.

3P6625