Opiates

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

Skupina metód

Monitorovanie drog

Obj. č.

4P5110

Názov produktu

Opiates
Balenie: 2 x 31 ml R1;2 x 31 ml R2

Skupina metód

Monitorovanie drog

Obj. č.

3L3420

Názov produktu

Opiates Calibrator 1000 cal
Balenie: 1 x 5 ml

Skupina metód

Monitorovanie drog

Obj. č.

3L3404

Názov produktu

Opiates Calibrator 150 cal
Balenie: 1 x 5 ml

Skupina metód

Monitorovanie drog

Obj. č.

3L3401

Názov produktu

Opiates Calibrator 300 cal
Balenie: 1 x 5 ml

Skupina metód

Monitorovanie drog

Obj. č.

3L3402

Názov produktu

Opiates Calibrator 500 cal
Balenie: 1 x 5 ml

Skupina metód

Monitorovanie drog

Obj. č.

3L3403