Acetaminophen

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ACETAMINOPHEN Calibrator
Balenie: 2 x 5 ml

Skupina metód

Monitorovanie drog

Obj. č.

3R7401

Názov produktu

ARC ACETAMINOPHEN RGT 200 TEST
Balenie: 2 x 100 testov

Skupina metód

Monitorovanie drog

Obj. č.

3R7420