Salicylate

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

Salicylate
Balenie: 2 x 8 ml R1; 2 x 15 ml R2

Skupina metód

Monitorovanie drog

Obj. č.

3K0120

Názov produktu

Salicylate Calibrator
Balenie: 2 x 5 ml

Skupina metód

Monitorovanie drog

Obj. č.

3K0101