Ethanol

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

Ethanol
Balenie: 2 x 14 ml R1; 2 x 14 ml R2

Skupina metód

Monitorovanie drog

Obj. č.

3L3620

Názov produktu

Ethanol 0 Calibrator
Balenie: 1 x 5 ml

Skupina metód

Monitorovanie drog

Obj. č.

3L3601

Názov produktu

Ethanol 100 Calibrator
Balenie: 1 x 5 ml

Skupina metód

Monitorovanie drog

Obj. č.

3L3602

Názov produktu

Ethanol 300 Control
Balenie: 1 x 5 ml

Skupina metód

Monitorovanie drog

Obj. č.

3L3612

Názov produktu

Ethanol 50 Control
Balenie: 1 x 5 ml

Skupina metód

Monitorovanie drog

Obj. č.

3L3610