Homocysteine

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARCHITECT Homocysteine Calibrator
Balenie: 6 x 3,6 ml

Skupina metód

Kardiálne markery

Obj. č.

1L7101

Názov produktu

ARCHITECT Homocysteine Controls
Balenie: 3 x 7,7 ml

Skupina metód

Kardiálne markery

Obj. č.

1L7110

Názov produktu

Skupina metód

Kardiálne markery

Obj. č.

1L7127