CK-MB

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARCHITECT CK-MB Calibrators
Balenie: 6 x 3 ml

Skupina metód

Kardiálne markery

Obj. č.

2K4201

Názov produktu

ARCHITECT CK-MB Controls
Balenie: 6 x 3 ml

Skupina metód

Kardiálne markery

Obj. č.

2K4210

Názov produktu

ARCHITECT STAT CK-MB Reagent Kit
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Kardiálne markery

Obj. č.

2K4228