BNP

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARCHITECT BNP Calibrators
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Kardiálne markery

Obj. č.

8K2804

Názov produktu

ARCHITECT BNP Controls
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Kardiálne markery

Obj. č.

8K2813

Názov produktu

ARCHITECT BNP Reagent Kit
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Kardiálne markery

Obj. č.

8K2828