NT PRO BNP

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC NT-PROBNP CAL
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Kardiálne markery

Obj. č.

2R1002

Názov produktu

ARC NT-PROBNP CTL
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Kardiálne markery

Obj. č.

2R1011

Názov produktu

AS ARC NTPRO BNP RGT 100T
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Kardiálne markery

Obj. č.

2R1025