STAT High Sensitive Troponin-I

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

Skupina metód

Kardiálne markery

Obj. č.

3P2511

Názov produktu

Skupina metód

Kardiálne markery

Obj. č.

3P2502

Názov produktu

Skupina metód

Kardiálne markery

Obj. č.

3P2527