STAT High Sensitive Troponin-I

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC TROPONIN CAL KIT
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Kardiálne markery

Obj. č.

3P2502

Názov produktu

ARC TROPONIN CTL KIT
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Kardiálne markery

Obj. č.

3P2511

Názov produktu

ARC TROPONIN RGT 100 TEST
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Kardiálne markery

Obj. č.

3P2527