25-OH Vitamin D

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC VITAMIN D CAL
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

5P0201

Názov produktu

ARC VITAMIN D CTL
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

5P0210

Názov produktu

ARC VITAMIN D RGT 100 TEST
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

5P0225