B12

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARCHITECT B12 Calibrators
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

7K6101

Názov produktu

ARCHITECT B12 Controls
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

7K6110

Názov produktu

ARCHITECT B12 Reagent Kit
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

7K6125