Ferritin

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC FERRITIN CAL
Balenie: 2 x 4 ml

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

7K5901

Názov produktu

ARC FERRITIN CTL
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

7K5910

Názov produktu

ARC FERRITIN RGT 100 TEST
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

7K5925