Active-B12

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

3P2401

Názov produktu

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

3P2402

Názov produktu

ARCHITECT Active-B12 Controls
Balenie: 2 x 8 ml

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

3P2410

Názov produktu

ARCHITECT Active-B12 Controls
Balenie: 2 x 8 ml

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

3P2411

Názov produktu

ARCHITECT Active-B12 Reagent Kit
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

3P2425

Názov produktu

ARCHITECT Active-B12 Reagent Kit
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

3P2428