Active-B12

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC ACTIVE B12 CAL
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

3P2402

Názov produktu

ARC ACTIVE B12 CTL
Balenie: 2 x 8 ml

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

3P2411

Názov produktu

ARC ACTIVE B12 RGT 100 TEST
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

3P2428

Názov produktu

AS ARC ACTIVE-B12 CAL
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

3P2401

Názov produktu

AS ARC ACTIVE-B12 CONTROL
Balenie: 2 x 8 ml

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

3P2410

Názov produktu

AS ARC ACTIVE-B12 RGT 100T
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

3P2425