Cortisol

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC CORTISOL RGT 100 TEST
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

8D1525

Názov produktu

ARCHITECT CORTISOL CALS
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

8D1502