Anti-CCP

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARCHITECT Anti-CCP Calibrators
Balenie: 6 x 4,3 ml

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

1P6501

Názov produktu

ARCHITECT Anti-CCP Controls
Balenie: 2 x 7 ml

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

1P6510

Názov produktu

ARCHITECT Anti-CCP Reagent Kit
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

1P6525