LH

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC LH CAL KIT
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

2P4001

Názov produktu

ARC LH RGT 100 TEST
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

2P4025