Total β-hCG

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARCHITECT β-hCG Calibrators
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

7K7801

Názov produktu

ARCHITECT β-hCG Controls
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

7K7810

Názov produktu

ARCHITECT β-hCG Reagent Kit
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

7K7825