SHBG

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARCHITECT SHBG Calibrators
Balenie: 6 x 2 ml

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

8K2602

Názov produktu

ARCHITECT SHBG Controls
Balenie: 3 x 4 ml

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

8K2611

Názov produktu

ARCHITECT SHBG Reagent Kit
Balenie: 4 x 100 testov

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

8K2621

Názov produktu

ARCHITECT SHBG Reagent Kit
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

8K2627