FSH

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARCHITECT FSH Calibrators
Balenie: 2 x 4 ml

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

7K7501

Názov produktu

ARCHITECT FSH Reagent Kit
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

7K7525