DHEA-S

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

BIO ARC DHEAS CAL
Balenie: 6 x 2 ml

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

8K2702

Názov produktu

BIO ARC DHEAS CTL
Balenie: 3 x 4 ml

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

8K2711

Názov produktu

BIO ARC DHEAS RGT 100 TEST
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

8K2727

Názov produktu

BIO ARC DHEAS RGT 400 TEST
Balenie: 4 x 100 testov

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

8K2721