DHEA-S

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARCHITECT DHEA-S Calibrators
Balenie: 6 x 2 ml

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

8K2702

Názov produktu

ARCHITECT DHEA-S Controls
Balenie: 3 x 4 ml

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

8K2711

Názov produktu

ARCHITECT DHEA-S Reagent Kit
Balenie: 4 x 100 testov

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

8K2721

Názov produktu

ARCHITECT DHEA-S Reagent Kit
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

8K2727