Estradiol

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARCHITECT Estradiol Calibrators
Balenie: 1 x 5 ml; 1 x 4 ml

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

7K7201

Názov produktu

ARCHITECT Estradiol Controls
Balenie: 2 x 8 ml

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

7K7210

Názov produktu

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

7K7250

Názov produktu

ARCHITECT Estradiol Reagent Kit
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Reprodukčná endokrinológia

Obj. č.

7K7225