B12

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č.

Názov produktu

ARC B12 CAL
Balenie: 6 x 4 ml

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

7K6101

Názov produktu

ARC B12 CTL
Balenie: 3 x 8 ml

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

7K6110

Názov produktu

ARC B12 RGT 100 TEST
Balenie: 100 testov

Skupina metód

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

7K6125